Net als andere organismen is ook de honingbij vatbaar voor allerlei ziekten. Het gezond houden van bijen is dan ook een belangrijk onderdeel van het bijenhouden. Bijen@wur werkt in internationaal verband aan verschillende ziekten en werkt op deze wijze aan een gezonde bijenpopulatie in Nederland.

Honingbijen hebben veel parasieten en pathogenen die de gezondheid kunnen aantasten. In de meeste bijenvolken zijn ziekten latent aanwezig, maar zo nu en dan kunnen ze opspelen en de gezondheid van honingbijen ernstig beschadigen. Een darmparasiet zoals Nosema spp. bijvoorbeeld concurreert met bijen om het voedsel dat ze genuttigd hebben. Bij ernstige besmettingen kan dit leiden tot bijensterfte.  

 

bron: http://www.wageningenur.nl/